2.4.7.Транспортування даних

При доставлені пакетів на вузол, необхідно щоб ці дані потрапили до конкретної прикладної сутності (Процесу, прикладної програми). Коли на вузлі виконується тільки одна прикладна програма (наприклад, у контролері) дані передаються їй, або системі. Однак сучасні ПТЗ можуть підтримувати одночасне виконання декількох Процесів. Тому необхідно реалізувати доступ до конкретного Процесу. Для цього виділимо такі типи сервісів:

-   доступ до операційної системи;

-   доступ до прикладного сервісу;

-   доступ до програми користувача;

-   доступ до окремої програмної складової;

Розглянемо приклад. Припустимо в мережі є два вузли, які представлені двома комп’ютерами (рис.2.15). Клієнтський Процес App1 хоче передати певні дані Процесу App3, а App2 - App4. Якщо дані будуть вставлятися безпосередньо в пакети/кадри і передаватись з вузла А на вузол Б, то мережна/канальна сутність не зможе визначити якому з Процесів призначені дані в пакеті/кадрі. Адже на канальному та мережному рівні вирішується питання доставки даних вузлу, а не конкретній прикладній сутності. Ця задача покладається на сутність транспортного рівня. Як і на попередніх двох рівнях вона вирішується за допомогою адресації. В даному випадку  адресуються не вузли і не повідомлення, а прикладні сутності, тобто Процеси-отримувачі та Процеси-відправники. Ці адреси (точки доступу TPDU) прийнято називати TSAP (Transport Service Access Point – точки доступу транспортного сервісу), а в ряді протоколів портами (port). Надалі в даному посібнику буде вживатися термін "порт".
Кожній прикладній сутності назначається свій порт, за допомогою якого до неї можна звернутися (серверний порт). У нашому прикладі App3 і App4 можна б було призначити серверні порти відповідно 3 і 4. Таблиця відповідності портів прикладним сутностям повинна зберігатися як на вузлі А, так і на вузлі Б. Клієнтам теж повинні бути призначені порти. У протоколах UDP і TCP клієнтські порти назначаються динамічно, оскільки сервер буде відповідати тому клієнту, який до нього звернувся.
Транспортні протоколи, як і мережні, можуть надавати декілька типів сервісів: з установкою або без установки з’єднання, з підтвердженням або без підтверджень. Ці типи сервісів будуть прокоментовані при розгляді протоколів TCP та UDP (див. розділ 10). 
Comments