2.4.8. Підсумкова таблиця з основними робочими характеристиками

Основні характеристики промислових мереж з можливими варіантами їх реалізації в контексті моделі OSI,  зведемо в одну таблицю. Позначимо їх абревіатурами, які надалі будемо використовувати в посібнику.

Таблиця 2.5.Можливі варіанти реалізації основних характеристик промислових мереж.

OSI

характеристика

варіанти реалізації

коментар

 

область призначення

NetArea

-    рівень датчиків

-    рівень контролерів

-    рівень датчиків/контролерів

деякі мережі призначені для кількох рівнів; рівень дачтиків включає польовий рівень (field level)

прикладний

наявні сервіси

AppService

-    циклічний обмін даними процесу;

-    періодичний обмін даними процесу;

-    ациклічний по зміні значення обмін даними процесу;

-    ациклічний по запиту обмін даними процесу;

-    обмін параметричними даними (програмування та конфігурування вузла);

-    управління станом вузлів;

-    діагностичні сервіси;

-    функції резервування;

визначається набором протоколів прикладного рівня; вузол мережі не завжди підтримує всі сервіси;

модель обміну

AppModel

-    клієнт-серверна модель обміну повідомленнями;

-    клієнт-серверна модель ідентифікованого обміну (Polling);

-   Видавець-Абонент/Виробник-Споживач  ідентифікованого обміну;

-   Видавець-Абонент/Виробник-Споживач обміну повідомленнями;

протокол може підтримувати кілька сервісів з різними варіантами моделей;

наявність профілів вузлів,

AppProfile

-    профілі не визначені;

-    перелік підтримуваних профілями типів вузлів;

вузол мережі як правило підтримує тільки один профіль пристрою;

кількісна характеристика відновлення даних процесу

AppProcData

використ. сервіс: максимальна кількість змінних для циклічно-періодичного обміну даними процесу

наводяться заявлені дані в офіційних джерелах; залежить від вузлів мережі; для мереж з відсутнім циклічним трафіком наводиться обмеження  ациклічного

швидкісна характеристика відновлення даних процесу

AppResolut

 кількість_інформації/час_оновлення

наводяться заявлені дані в офіційних джерелах

транспортний

наявні сервіси

TpService

-    доступ до операційної системи;

-    доступ до прикладного сервісу;

-    доступ до програми користувача;

-    доступ до окремої програмної складової;

визначається набором протоколів транспортного рівня; вузол мережі не завжди підтримує всі сервіси;

модель обміну

TpModel

- надійні: з встановленнмя з’єднання, з підтвердженнями (Acknowledge);

- ненадійні: без встановлення з’єднання, без підтвердження;

можливі комбінації

мережний

наявні сервіси

NtService

-    маршрутизація пакетів;

-    побудова маршрутних таблиць;

-    роздача мережних адрес. 

визначається набором протоколів мережного рівня; вузол мережі не завжди підтримує всі сервіси;

канальний

метод адресації

ChAddModel

-    Відправник-Адресат-msg (правило адресації);

-    Виробник-Споживач-msg;

визначається протоколом канального рівня; може включати обидві моделі

метод доступу

ChAccess

-    Ведучий-Ведений;

-    Ведучий-Ведений з активними Веденими;

-    з Арбітром шини;

-    CSMA/CD, CSMA/CA, predective p-persistent CSMA;

-    TDMA, CTDMA;

-    маркерний;

-    гібридний

-     

визначається протоколом канального рівня;

контроль за помилками

ChChecksum

-    LRC;

-    CRC (різні варіанти);

-    інший;

визначається протоколом канального рівня;

можливість сегментації

ChSegment

-    так: кількість сегментів, спосіб сегментації, обмеження;

-    ні;

використовуються мости та комутатори;

фізичний

фізичний інтерфейс

PhInterface

-    стандартні: RS-232,RS-422, RS-485, CL, USB, BlueTooth,  IR;

-    інші: передача напругою/струмом, метод кодування/модуляції, симетричний/асиметричний;

для багатьох мереж можливий вибір;

фізичне середовище передачі

PhMedia

-    звичайний або спец. кабель (кількість жил);

-    вита пара (кількість витих пар);

-    екранована вита пара (кількість витих пар);

-    коаксіальний кабель;

-    оптоволокно (одно-, багатомодовий);

-    радіохвилі (тип);

для багатьох мереж можливий вибір;

топологія

PhTopology

-    шина;

-    зірка;

-    кільце;

-    дерево;

-    вільна;

для багатьох мереж можливий вибір; комбінація можлива при сегментації;

максимальна довжина відгалужень

PhLdrop

-    не допускається;

-    довжина в метрах, вплив на загальну довжину лінії, обмеження;

визначається тільки для шини та дерева; залежить від бітової швидкості;

бітова швидкість передачі

PhBaudRate

- вибирається з ряду можливих (вказується мін-макс);

 - фіксована;

залежить від вибраного інтерфейсу, середовища передачі, довжини та кількості сегментів; обмеження вказуються

можливість сегментації

PhSegment

-    так (кількість сегментів);

-    ні;

залежить від інтерфейсу та середовища; використовуються репітери та концентратори;

максимальна кількість вузлів на сегмент

PhNodes

максимальна кількість вузлів в сегменті, максимальна кількість всього в мережі

залежить від інтерфейсу та середовища;

максимальна довжина сегменту

PhLength

максимальна довжина в метрах сегменту та всієї мережі; правила термінування;

 

живлення по мережі

PhSupply

-    не дозволяється;

-    по інформаційних проводах , макс. струм;

-    по окремих проводах кабелю, макс. струм;

вказується напруга та максимальний струм; залежить від вузла мережі;

 
 
 
Comments