Лабораторные работы по М340 (укр) Конфіг

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 (6 модуль).

Конфігурування ПЛК М340. Робота зі змінними I/O.

 

Тривалість: 2 акад. години (1 пара).

Мета: ознайомлення з середовищем UNITY PRO, принципами конфігурування ПЛК М340, принципами створення змінних та їх локалізацією.

Лабораторна установка.

Програмне забезпечення. UNITY PRO V>=4.0.

Загальна постановка задачі.  Необхідно створити конфігурацію ПЛК М340 відповідно до поставленої задачі.

 

Послідовність виконання роботи.

Перед виконанням лабораторної роботи ознайомтесь з додатком 1.

1)     Ознайомитись з наявними в лабораторії М340. Особливу увагу звернути на конструктивні особливості М340 порівняно з TSX Micro та TSX Premium.

2)     Запустити на виконання UNITY PRO. Створити новий проект для М340 BMXP342000.

3)     Створити конфігурацію ПЛК та його модулів, відповідно до рис.1.1 та таблиці 1.1.

4)     Змінити конфігурацію процесорного модуля, відповідно до рис.Д1.5.  

5)     Проконтролювати розподіл споживаної потужності для всіх модулів живлення. Зробити висновки про необхідність заміни модуля живлення.

 Створити локалізовані змінні, прив’язані до вхідних та вихідних каналів, відповідно до рис.1.2 ( Project Browser->Variables & FB instances-> Elementary Variables). Після створення, знайти кожну змінну у відповідних до каналів полях "Symbol" вікон конфігурації модулів.

Таблиця 1.1.

Поз. мод

Канали/

модуль

Назва властивості

Значення

Коментар

1

2

3

4

5

0.1

BMX DDI3202K

0-15

Function

Discrete Inputs

канали використовуються

Task

MAST

опитування каналів з задачею MAST 

16-23

Function

Discrete Inputs

канали використовуються

Task

FAST

опитування каналів з задачею FAST

24-31

Function

None

канали не використовуються

0.2

BMX DDM3202K

0-15 (вхідні)

Всі властивості

за замовченням

 

16-23 (вихідні)

Function

Discrete Outputs

канали використовуються

Task

MAST

запис виходів в кінці задачі MAST 

Supply Monitoring

опція виставлена

контроль живлення каналів активований, при виході напруги за межі буде сигналізуватися помилка

Reactivate

Programmed

реактивація виходів при короткому замиканні (КЗ) відбувається програмним шляхом

Fallback Mode

Maintain

при зупинці контролера, стан виходів залишається без змін

24-31

(вихідні)

Function

Discrete Outputs

канали використовуються

Task

MAST

запис виходів в кінці задачі MAST 

Supply Monitoring

опція виставлена

контроль живлення каналів активований, при виході напруги за межі буде сигналізуватися помилка

Reactivate

Automatic

реактивація виходів при короткому замиканні відбувається кожні 10 с до зникнення помилки КЗ

Fallback Mode

Fallback

при зупинці ПЛК, вихідні канали перейдуть в стан, визначений властивістю Fallback Value

Fallback Value

0

при зупинці ПЛК, вихідні канали перейдуть в стан "0"

0.3

BMX DDO3202K

0-31

Всі властивості

за замовченням

 

1.0

BMX DRA1605

0-15

Всі властивості

за замовченням

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMX AMI0810

0-3

Task

MAST

опитування каналів з задачею MAST

Cycle

Normal

модуль проводить повну обробку всіх каналів 

Used

опція виставлена

канали використовуються (обробляються)

Range

0…10V

вибраний діапазон вхідного сигналу 0-10В

Scale

за замовченням

для цих каналів діапазон масштабування за замовченням 0-10000

Filter

 

1

мала ступінь фільтрації

 

1

2

3

4

5

1.1

 

4-7

Task

FAST

опитування каналів з задачею FAST

Cycle

Normal

модуль проводить повну обробку всіх каналів 

Used

опція виставлена

канали використовуються (обробляються)

Range

1…5V/4…20mA

вибраний діапазон вхідного сигналу 4-20мА

Scale

за замовченням

для цих каналів діапазон масштабування за замовченням 0-10000

Filter

0

без фільтрації сигналу

1.2

BMX AMM0600

0-3

(вхідні)

Task

MAST

опитування каналів з задачею MAST

Cycle

Fast

модуль обробляє тільки канали з виставленою опцією Used, фільтрація не використовується 

Used

опція виставлена тільки для каналів 0,1

вхідні канали 0 та 1 використовуються (обробляються), канали 2 та 3 – не використовуються (відключені)

Range

0…10V

вибраний діапазон вхідного сигналу 0-10В

Scale

за замовченням

для цих каналів діапазон масштабування за замовченням 0-10000

Filter

не має значення

фільтрація не використовується, так як вибраний Cycle=Fast

4-5

(вихідні)

Task

MAST

запис виходів в кінці задачі MAST

Range

4…20mA

вибраний діапазон вихідного сигналу 4-20мА

Scale

за замовченням

для цих каналів діапазон масштабування за замовченням 0-10000

Fallback

опція знята

при зупинці контролера, стан виходів залишається без змін

Wiring CTRLC

опція знята

модуль не контролює обрив, перевантаження або КЗ на вихідних каналах

1.3

BMX AMO0410

0-3

Task

MAST

запис виходів в кінці задачі MAST

Range

4…20mA

вибраний діапазон вихідного сигналу 4-20мА

Scale

за замовченням

для цих каналів діапазон масштабування за замовченням 0-10000

Fallback

опція виставлена

при зупинці контролера, стан виходів визначається

Fallback Value

5000

при зупинці контролера, на виходах буде виставлено 50% від діапазону

Wiring CTRLC

опція виставлена

модуль контролює обрив, перевантаження або КЗ на вихідних каналах та сигналізує при цих несправностях

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

1.4

BMX ART0414

0-3

Cold Junction

Internal Telefast

компенсація холодних кінців для термопар проводиться в модулі Telefast, для термометрів опору властивість не має значення

Rejection

50Hz

модуль буде фільтрувати гармонійні паразитні завади, створені живленням частотою 50 Гц

Used

опція виставлена

канали використовуються (обробляються)

Range

Pt100…(3 wires)

використовується термометр опору Pt100 з 3-провідною схемою підключення

Scale

1/10ºC

1  =  0.1ºC; -175ºC…825ºC -> -1750…8250 

Filter

0

без фільтрації сигналу

1.5

BMX DAI1604

 

0-16

Всі властивості

за замовченням

 

 

Перевірка виконання роботи та питання до захисту.

Викладачем перевіряється виконання поставленого завдання. Студент повинен пояснити призначення кожного пункту виконаного завдання.

1.     З яких основних конструктивних елементів складається М340?

2.     Яку максимальну кількість шасі підтримує М340? Яким чином об’єднуються між собою шасі М340, як адресуються шасі та модулі в ньому?

3.     Які способи підключення до дискретних та аналогових модулів є в М340?

4.     По яким характеристиками відрізняються між собою процесорні модулі М340?

5.     Прокоментуйте призначення кожного розділу проекту в UNITY PRO. Де проводиться конфігурування апаратного забезпечення?        

6.     Прокоментуйте настройки параметрів процесорного модуля на прикладі рис.Д1.5.

7.     Прокоментуйте яким чином в середовищі UNITY PRO можна проконтролювати споживану потужність по кожному виходу модуля живлення.

8.     Які задачі можуть функціонувати в М340? Як канали прив’язуються до конкретної задачі? Покажіть на прикладі.

9.     Яким чином для аналогових модулів вказується діапазон сигналу та масштабування? Покажіть на прикладі одного вхідного та вихідного модуля. 

10. Яким чином для вихідних модулів вказується значення виходу при зупинці ПЛК? Покажіть на прикладі дискретного та аналогового вихідних модулів.

11. Яким чином функціонує захист при КЗ та перевантаженні для дискретних захищених вихідних модулів? Продемонструйте як конфігурується реактивація виходів.

12. Яким чином конфігуруєтья фільтрація для аналогових вхідних сигналів?

13. Яким чином адресуються канали вводу/виводу? Прокоментуйте рис.1.2.    

 

ДОДАТОК 1. Робота в середовищі UNITY PRO.

Д1.1. Створення проекту та навігація в ньому. При створенні нового проекту (File->New), середовище UNITY PRO пропонує вибрати тип ПЛК (M340/Premium/Quantum) та процесорний модуль. У вікні вибору (рис.Д1.1) доступні короткий опис модуля та версія операційної системи (ОС). Для доступу до вибору процесорних модулів з старшими ОС необхідно виставити опцію "Show all versions".   

 
 

Проект UNITY PRO включає: конфігурацію апаратного та програмного забезпечення ПЛК, програму користувача, всі похідні типи даних, анімаційні таблиці (для перегляду та зміни значень змінних в табличному вигляді) та анімаційні екрани (для перегляду та зміни значень змінних в графічному вигляді), документацію до проекту.

Навігацію за проектом здійснюється з використанням Провідника Проекту - Project Browser (Tools->Project Drowser). На  рис.Д1.2 показаний зовнішній вигляд Провідника Проекту в структурному вигляді.

     

Д1.2. Апаратна конфігурація шасі. Для створення апаратної конфігурації М340, необхідно вибрати подвійним кліком пункт PLCbus в розділі Configuration. При цьому відкриється вікно апаратної конфігурації (рис.Д1.3) та опціонально Hardware Catalog. Добавлення та видалення модулів може проводитися різними варіантами: через пункти контекстного меню позиції модуля, подвійним кліком по позиції модуля, або перетягуванням необхідного модуля в потрібну позицію із Hardware Catalog.

 

Д1.3. Апаратна конфігурація модулів. До вікна конфігурації модуля та його каналів можна доступитися шляхом подвійного кліка по самому модулю. Конфігурація самого модуля проводиться шляхом вибору назви модуля у вікні конфігурації (рис.Д1.4(а)), а каналів – шляхом вибору групи каналів (рис.Д1.4(б)). Зокрема для всіх модулів у вікні конфігурації доступна загальна інформація про модуль (вкладка Overview), а також перелік об’єктів вводу/виводу, які доступні в даному модулі (вкладка I/O Objects).

  Конфігураційні властивості каналів залежать від типу модуля, та вибраних в ньому каналів. На рис.Д1.4(б) показані вихідні канали, починаючи з 16-го, для змішаного дискретного модуля BMX DDM 32D2K. Для цих типів каналів вказується використовувана функція (Function), прив’язка опитування каналів до задачі (Task), необхідність контролю за живленням каналів (Supply Monitoring), спосіб реактивації виходів (Reactivate), режим виставлення виходів при зупинці ПЛК (Fallback Mode). Для інших типів каналів настройки будуть відрізнятися.

 
 
 

Д1.4. Апаратна конфігурація процесорного модуля. Для процесорного модуля, крім вкладок Overview та I/O Objects доступні вкладки Animation та Configuration. Вкладка Animation використовується в онлайн режимі для можливості діагностування, зміни дати та часу годинника реального часу ПЛК, а також для його ідентифікації. На вкладці Configuration проводиться конфігурація операційного режиму (Operating Mode) процесорного модуля а також пам’яті, яка виділяються під локалізовані дані (%M, %MW, %KW). Для М340 доступні наступні настройки операційного режиму (рис.Д1.5):

-         Run/Stop Input: при активації даної опції, ПЛК буде знаходитись в RUN, якщо вхідна змінна, яка вказана в полі адреси напроти опції, буде дорівнювати "1", в іншому випадку ПЛК буде в STOP;  

-         Memory Protect: при активації опції, запис на карту пам’яті можливий тільки якщо вхідна змінна, яка вказана в полі адреси напроти опції, буде дорівнювати "1".  

-         Automatic start in Run: при активації опції, ПЛК після вмикання живлення автоматично переводиться в режим RUN.

-         Initialize %MWi on cold start: при активації опції змінні %MW будуть обнулятися при включенні ПЛК.

 

Д1.5. Розподіл споживаної потужності модулями живлення. Для модуля живлення доступне вікно розподілу споживаної потужності по всім типам живлення: внутрішніх 24VR та 3,3 V, а також зовнішніх датчиків 24 V. Вікно доступне через контекстне меню модуля живлення, пункт "Power Supply and IO Budget" (рис.Д1.6).

 
 
 
 

Comments