№5_2008 UNITE TCP/IP

Лабораторна робота № 5.1.

Використання  Ethernet UNI-TE TCP/IP для зв’язку ПК з ПЛК (SCADA та PL7). Маршрутизація в X-WAY мережах.

 

Тривалість: 2 акад. години (1 пара).

Мета: Навчитись конфігурувати вузли (ПЛК, ПК) на  роботу в мережі Ethernet UNI-TE TCP/IP.

 

Лабораторна установка.

Лабораторна робота виконується на робочих місцях 4,5 (одна бригада) та 6,7 (друга бригада) .
 

Апаратне забезпечення. Лабораторна установка складається з чотирьох ПК (рис.5.1), два з яких (РС4 та РС7) підключені до Ethernet з використанням комутатора (Switch), інші два (РС5 та РС6) – підключені безпосередньо до ПЛК TSX Premium (TER-порт), двох ПЛК TSX Premium (ПЛК5 та ПЛК6), які  теж підключені до Ethernet за допомогою інтегрованих в процесорний модуль ETY каналів.

Програмне забезпечення. Використовується PL7 PRO для конфігурування, програмування та відладки ПЛК5 та ПЛК6, VijeoLook для побудови АРМів оператора відповідно до завдання та XWAY Driver Manager (або Driver Manager) для настройки драйверів для ПК.

Теоретична частина. Ціль роботи – реалізувати поставлену задачу, оформлену у вигляді схеми інформаційних потоків (рис.5.2). Всі змінні пишуться по зміні в SCADA і читаються з періодом 1с.

Ця задача повинна забезпечити обмін даними між SCADA програмою VijeoLook з контролерами TSX Premium, використовуючи UNI-TE запити на Ethernet TCP/IP. ПК4 та ПК7 разом зі SCADA VijeoLook обмінюються даними з ПЛК5 та ПЛК6 викоритсовуючи драйвер XIP (реалізація UNI-TE TCP/IP). Він єдиний для всіх програмних продуктів від  Schneider Electric (PL7 PRO/JUNIOR/MICRO, UNITY, VijeoLook та MonitorPro).  Цей драйвер, як і для інших X-WAY мереж, конфігурується і тестується в спеціальному програмному продукті X-WAY Driver Manager, опис користування яким приведений в додатку 5.
В настройці драйверу XIP необхідно поставити відповідність IP-адресам станцій їх XWAY-адреси. Тобто необхідно настроїти локальну адресу (Local Host) та всі віддалені адреси (RemoteHosts), тобто для кожного пару XWAY-адреса + IP-адреса.
 

Всі IP-адреси вказані в схемі інформаційних потоків біля каналу Ethernet. IP адреси для кожного комп’ютера вже настроєні у Windows. IP-адреси так як і XWAY-адреси для портів контролера конфігуруються в PL7 PRO. Маска під мережі повинна бути 255.255.255.0. На схемі інформаційних потоків видно, що Ethernet з точки зору XWAY являється 4-ю мережею,  де всі вузли повинні бути сконфігуровані як станції: РС4 – 4.4, РС7 – 4.5, ПЛК5 – 4.7, ПЛК6 – 4.17.

Зверніть увагу, що в системі ще є вузли РС5 та РС6, які призначені для конфігурування відповідно ПЛК5 та ПЛК6 з використанням мережі UNI-TELWAY. Але завдяки XWAY-маршрутизації будь-який вузол в цій системі прозорий для всіх інших вузлів як для звичайних запитів, так і для програмування.  Таким чином ПЛК5 і ПЛК6 доступний для обміну даними з SCADA та програмування з PL7 PRO для  РС4, РС5, РС6 та РС7, що і показано на схемі інформаційних потоків.

Для маршрутизації і обміну даними між двома ПЛК по UNI-TE TCP/IP необхідно для TSX Premium в конфігурації Ethernet порту в таблиці Connection Configuration сконфігурувати  XWAY адресам  відповідні IP-адреси.

Конфігурування ETY порта TSX Premium. Деякі моделі TSX Premium мають вбудований в процесорний модуль Ethernet порт, який ще називають ETY-порт. В такому випадку вважається, що всі порти процесора знаходяться на номері процесорного модуля, а ETY-порт на номері на одиницю більше. Для конфігурування сервісів цього модуля необхідно двойним кліком зайти у конфігурацію відповідного модуля (друга половина процесорного модуля). Всі необхідні дії необхідно проводити у вкладці Messages в режимі відключення від контролера (Disconnect).

В полях XWAY address настроюється локальна XWAY-адреса даного порта, а в IP-address configuration відповідно IP-адреса локального вузла, та маска (255.255.255.0). В полі Connection configuration вказуються вузли системи (IP-адреса + XWAY-адреса), до яких даний контролер буде звертатись або проводити маршрутизацію, в нашому випадку віддалений ПЛК. Дані вводяться малою цифровою клавіатурою в десятковому форматі.

Послідовність виконання роботи.

1)       Підключіть в режимі точка-точка РС5 та ПЛК5, РС6 та ПЛК6. На перетворювачах виставте відповідний режим (ПЛК – Ведучий, управління станом передавача зі сторони ПЛК). Запустіть на виконання PL7 PRO та сконфігуруйте відповідні контролери (процесорний модуль). Зробіть Disconnect.

2)       Сконфігуруйте відповідні до поставленої задачі комунікаційні настройки контролерів (XWAY та IP адреси самих контролерів, та підключених до мережі станцій ПЛК).

3)       Подивіться, як підключені пристрої на лабораторній установці. Проаналізуйте і знайдіть відмінності реальної установки від заданої в умові (принципова схема і схема інформаційних потоків). Зробіть висновки про можливість роботи реальної установки до поставленої в задачі.

4)       Для конфігурування РС4 та РС7 запустіть на виконання ModiconTelemecanique-> XWayDriverManager, а у випадку відсутності – SchneiderElectric-> CommunicationDrivers->DriversManager. Налаштуйте драйвер XIP на роботу з відповідними до задачі параметрами.

5)       Перевірте наявність логічного з’єднання РС4 та РС7 з ПЛК5 та ПЛК6. У випадку помилки перевірте правильність виконання пунктів 2-4.

6)       Перевірте наявність логічного з’єднання РС5 з ПЛК6 та РС5 з ПЛК6. У випадку помилки перевірте правильність виконання пункту 2.

7)       З’єднайте PL7 PRO V4.4 на РС4 з ПЛК5 а PL7 PRO на РС7 з ПЛК6(режим віддаленого терміналу). Для цього:

-            зробіть disconnect для ПЛК5 та ПЛК6;

-            закрийте (CLOSE) поточний проект в PL7 PRO на РС5 та РС6, якщо такий є;

-            пропишіть в PL7 PRO адресу віддаленого ПЛК: меню PLC-> Define PLC Address;

-            зробіть логічне з’єднання (Connect)

Роз’єднайте PL7 PRO від контролера (Disconnect).

8)       Запустіть на виконання VijeoLook в РС4 і РС7 і в OFSConfiguration створіть Alias для кожної з станцій: PLC5 та PLC6. Драйвер в списку X-WAY->TCP/IP.

9)       Запустіть на виконання VijeoLook в РС5 і в OFSConfiguration створіть Alias для станції PLC6. Те саме зробіть для РС6 але Alias для станції PLC5. Зверніть увагу, що з’єднання з маршрутизуючим пристроєм проводиться з використанням UNI-TELWAY.

10)  Реалізуйте вказану в схемі інформаційних потоків задачу за винятком 5-го та 4-го інформаційних потоків.

Перевірка виконання роботи та контрольні питання.

Перевіряється правильність реалізації поставленої задачі. При необхідності викладач може перевірити деякі пункти роботи.

1. Розкажіть про мережі на базі Ethernet, які підтримуються продуктами SE в контексті OSI-моделі. Які сервіси використовувались в лабораторній роботі?

2. Яким чином ПЛК Premium може підключатися до Ethernet?

3. Розкажіть з використанням якого сервісу на мережевому рівні підтримується маршрутизація в мережі Ethernet UNITE TCP/IP?

4. Скільки мереж/шин використано в лабораторній установці? Об’ясніть можливість виконання 7-го пункту роботи.

5. Прокоментуйте проходження 8-го та 3-го інформаційного потоків.
 
Оставить комментарии Вы можете здесь http://pupena-san.blogspot.com
 
Comments