Лабораторные работы по М340 (укр) Титулка

міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ україни

національний університет харчових технологій

   

 

контролери та їх програмне забезпечення

  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання лабораторних робіт з розділу  "Мікропроцесорні контролери М340".

для студентів напряму 6.050202

 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання

 Київ нухт 2011
 

Контролери та їх програмне забезпечення: Метод. рекомендації до виконання лаборатор. робіт з розділу "Мікропроцесорні контролери М340" для студ. напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання./Уклад.: О.М.Пупена, І.В.Ельперін. – К.: НУХТ, 2011. – 27 с.

 

 

Comments