3 Підсистема керування БДРЧ

Зміст

Розділ 3.  Підсистема керування збором та обробленням даних в реальному часі    1
3.1. База даних реального часу та підсистема введення/виведення    1
3.2. Змінні (Теги)    2
3.3. Ідентифікація тегів    4
3.4. Зв'язок із джерелом даних    6
3.5. Масштабування, діапазони та обмеження на введення    7
3.6. Одиниці виміру, формат відображення    9
3.7. Властивості тегів у режимі виконання    10
3.8. Типи даних тегів    11
3.9. Деякі підходи до організації БДРЧ    13
3.9.1. Пакування бітів в теги    13
3.9.2. Використання буферів    14
3.9.3. Використання індексної адресації    16
3.10. Підходи до автоматизації створення БДРЧ    17
3.11. Приклади конфігурування бази даних реального часу у Citect    20
3.12. Приклади конфігурування бази даних реального часу в SCADA zenon    24
3.13. Приклади конфігурування бази даних реального часу для WinCC Comfort    28
Контрольні запитання    30
Список використаних джерел    32

Контрольні запитання

1.    Що таке база даних реального часу?
2.    Що таке сервер введення/виведення , хто для нього є клієнтами?
3.    Яке призначення підсистеми введення/виведення? З якими проблемами може зустрітися розробник при реалізації зв’язку SCADA/HMI з пристроями ?
4.    Поясніть, що таке тег (змінна) в SCADA/HMI.
5.    Чим відрізняються теги (змінні) введення/виведення  від внутрішніх? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.
6.    Які відмінності між серверними та клієнтськими внутрішніми тегами? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.
7.    Які властивості можуть налаштовуватися для тегів введення/виведення ? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.
8.    Яка обробка може відбуватися для тегів введення/виведення ?
9.    Як може формуватися простір імен тегів в SCADA/HMI? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.
10.    Навіщо потрібна ієрархічність в найменуваннях тегів?
11.    Як можна вирішити питання надання ієрархічності в плоскому просторі імен? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.
12.    Розкажіть про структурування тегів. Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.
13.    Навіщо може бути використаний коментар для тегу? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.
14.    Які необхідні властивості, щоб налаштувати зв'язок з джерелом даних? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.
15.    Від чого залежить як часто проводиться обмін з джерелом даних? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.
16.    Навіщо необхідно проводити масштабування для тегів введення/виведення?
17.    Розкажіть, як в SCADA/HMI може налаштовуватися масштабування для тегів введення/виведення? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.
18.    Розкажіть про налаштування масштабування для тегів введення/виведення через використання діапазонів. Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.
19.    Які налаштування проводяться для відображення значення у вигляді тексту? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.
20.    Які властивості характеризують стан тегу в режимі виконання?
21.    Розкажіть про властивість недостовірності. Як вона може відображатися на людино-машинному інтерфейсі? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.
22.    Які властивості тегів режиму виконання можуть знадобитися в SCADA/HMI для контролю і для чого? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.
23.    Навіщо конфігурувати тип для тегу введення/виведення?
24.    Розкажіть про неявне перетворення типів у джерелі і в БДРЧ? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.
25.    Розкажіть про різне найменування типів в SCADA/HMI і джерелі даних. Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.
26.    Розкажіть про використання користувацьких структурних типів. Які переваги при цьому може отримати розробник?
27.    Які особливості треба врахувати при використанні структурних тегів?
28.    Розкажіть про механізм упакування бітів у тегах введення/виведення.
29.    Розкажіть, як можна визначати стан бітів за маскою та встановлювати потрібний біт.
30.    Розкажіть про використання буферного обміну для економії кількості тегів введення/виведення.
31.    Розкажіть про використання індексної адресації в анімації.
32.    Розкажіть про використання імпортування та лінкування тегів Чим ці механізми відрізняються?
33.    Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI, як можна зробити імпорт тегів з зовнішнього файлу CSV або XML.
34.    Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI, як можна зробити імпорт та зв’язування тегів з проекту для ПЛК.
35.    Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI, як задається масив для тегів введення/виведення.

Список використаних джерел

[1] О. М. Пупена, Р. М. Міркевич, О. М. Клименко, В. В. Полупан, Д.В. Мацебула. Функціональний каркас для розробки прикладного програмного забезпечення для промислових контролерів [Електронний ресурс], Режим доступу до ресурсу: https://www.slideshare.net/pupenasan/pac-framework-v1250318. 2018.

Comments