3 Підсистема керування БДРЧ


Список використаних джерел

[1] О. М. Пупена, Р. М. Міркевич, О. М. Клименко, В. В. Полупан, Д.В. Мацебула. Функціональний каркас для розробки прикладного програмного забезпечення для промислових контролерів [Електронний ресурс], Режим доступу до ресурсу: https://www.slideshare.net/pupenasan/pac-framework-v1250318. 2018.

Comments