2 Принципи розробки

Зміст

РОЗДІЛ 2.  Загальні принципи розроблення SCADA/HMI    1
2.1. Загальний опис процесів життєвого циклу програмного проекту SCADA/HMI    1
2.2. Розроблення проекту    3
2.2.1. Узагальнена функціональна структура SCADA системи    3
2.2.2. Структура та принципи побудови середовища розроблення    6
2.2.3. Створення графічної частини проекту    9
2.3. Виконання та налагодження    10
2.4. Введення в дію    12
2.5. Приклад організації проектів у Citect    13
2.5.1. Основні компоненти середовищ розроблення та виконання    13
2.5.2. Розроблення проекту    15
2.5.3. Виконання та налагодження проекту    18
2.5.4. Введення в дію    21
2.6. Приклад організації проектів в SCADA zenon    25
2.6.1. Основні компоненти середовищ розроблення та виконання    25
2.6.2. Розроблення проекту    26
2.6.3. Виконання та налагодження проекту    29
2.6.4. Введення в дію    31
2.7. Приклад організації проектів у WinCC Comfort    32
2.7.1. Основні компоненти середовищ розроблення та виконання    32
2.7.2. Розроблення проекту    33
2.7.3. Виконання та налагодження проекту    34
2.7.4. Введення в дію    34
Контрольні запитання    36
Список використаних джерел    37


Контрольні запитання

1.    Поясніть що таке життєвий цикл?
2.    За яким принципом виділяють стадії життєвого циклу?
3.    Роботи яких стадій ЖЦ розглядаються в цьому розділі? Поясніть призначення етапів на цих стадіях.
4.    Що таке інженерна робоча станція, чим вона відрізняється від цільового пристрою?
5.    Поясніть спрощену модель функціонування SCADA-системи, що показана на рис. 2.1.
6.    Поясніть принцип розроблення "проектування замість програмування", що закладені у більшість SCADA.
7.    Які основні роботи проводяться при розробленні проекту в середовищі розроблення?
8.    Що таке проект середовища розроблення, як він може бути побудований?
9.    Як можуть організовуватися зв’язки між елементами?
10.    Які можливості редакторів Ви можете назвати?
11.    Які спільні характеристики можна навести для всіх середовищ розроблення?
12.    Розкажіть про можливі функції редакторів.
13.    Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI, як відбувається перенесення проекту режиму розроблення.
14.    Поясніть необхідність імпорту та експорту даних у проектах. 
15.    Як можна використати наявний відкритий програмний інтерфейс (API) у середовищі розроблення?
16.    Розкажіть про загальні підходи до створення графічної частини проекту.
17.    Поясніть, у чому полягає налагодження проекту SCADA/HMI.
18.    Яка відмінність у налагодженні проекту для різних типів цільових пристроїв: ПК та ОП?
19.    Покажіть на прикладі однієї з SCADA/HMI, які засоби використовуються для відображення/зміни значення тегів (змінних) при налагодженні.
20.    Покажіть на прикладі однієї з SCADA/HMI як можна використовувати журнали подій та помилок.
21.    Назвіть кілька способів перенесення файлів виконання із середовища розроблення на цільовий пристрій. 
22.    Покажіть на прикладі однієї з SCADA/HMI, як відбувається перенесення файлів виконання на цільовий пристрій через знімний носій. Які переваги та недоліки такого способу?
23.    Які переваги та недоліки в перенесенні файлів виконання через мережні папки?
24.    Покажіть на прикладі однієї з SCADA/HMI, як відбувається пересилання файлів виконання на цільовий пристрій через вбудовані засоби розгортання (завантаження).
25.    Назвіть кілька способів віддаленого розгортання (завантаження) та перезапуску проекту їх переваги та недоліки.          

Список використаних джерел

[1] О. М. Пупена, Р. М. Міркевич, О. М. Клименко, В. В. Полупан, Д.В.Мацебула. Функціональний каркас для розробки прикладного програмного забезпечення для промислових контролерів [Електронний ресурс], Режим доступу до ресурсу: https://www.slideshare.net/pupenasan/pac-framework-v1250318. 2018.

Comments